Lokasi Pusat Khidmat

Pusat Khidmat Masyarakat - Ahli Parlimen SUBANG

6-2, Jalan Pekaka 8/4, Seksyen 8, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor.
Isnin -Jumaat: 9:00 pagi - 5:00 ptg

Tel: 03 6157 1842 Fax: 03 - 6157 2841

Pages

Monday, February 23, 2009

Soalan Parliament

PR-1221-L18298
Tuan Sivarasa a/l K. Rasiah [ Subang ] minta MENTERI DALAM
NEGERI menyatakan apakah kos yang dibayar oleh Kerajaan untuk bukubuku
pasport baru termasuk “microchip” yang ada di dalamnya, nama
syarikat yang mendapat kontrak untuk membekalkan buku tersebut,
tempoh kontrak dan adakah kontrak diberi secara tender terbuka

Jawapan Menteri:
Untuk makluman, kos yang dibayar oleh kerajaan untuk buku-buku pasport Malaysia termasuk "contactless smart chip" bagi kategori i: MRP-2 32 muka surat dan kategori ii: MRP-64 muka surat, masing-masing berjumlah RM59.25 dan RM63.15 setiap satu. Kos tersebut tidak termasuk kos laminat keselamatan, kos alatan pakai buang untuk mesin percetakan pasport, sistem operasi dan kos lain yang berkaitan.

Untuk memenuhi faktor dan elemen keselamatan, Kerajaan telah melantik Syarikat Percetakan Keselamatan National Sdn Bhd (PKNSB) secara rundingan terus pada Februari 1990. Syarikat Percetakan Keselamatan National (PKNSB) ditubuhkan pada tahun 1983 sebagai Cawangan Percetakan Keselamatan dibawah Jabatan Percetakan Negara pada ketika itu, sebelum ia diswastakan.

No comments:

Post a Comment