Lokasi Pusat Khidmat

Pusat Khidmat Masyarakat - Ahli Parlimen SUBANG

6-2, Jalan Pekaka 8/4, Seksyen 8, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor.
Isnin -Jumaat: 9:00 pagi - 5:00 ptg

Tel: 03 6157 1842 Fax: 03 - 6157 2841

Pages

Thursday, September 24, 2015

Soalan-soalan Parlimen YB Sivarasa, Ahli Parlimen SUBANG.

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga, Parlimen Ke-13 yang bermula pada 19 Oktober 2015

Soalan-soalan jawab lisan dan bertulis seperti berikut:

Soalan Jawab Lisan

1.Tuan R.Sivarasa [ Subang ] meminta  Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar dan/atau Menteri Luar Negara menyatakan usaha dan hasil pemerintah dalam menyelesaikan masalah jerebu yang dihadapi Malaysia pada peringkat serantau memandangkan Malaysia merupakan pengerusi ASEAN.

2.Tuan R.Sivarasa [Subang] meminta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyatakan jumlah wang tenaga boleh diperbaharui (Renewable Energy Fund) yang telah dikutip daripada pengguna elektrik oleh Tenaga Nasional Berhad bagi pihak Sustainable Energy Development Authority (SEDA) bagi tahun 2012, 2013 dan 2014 dan jumlah yang telah dibayar kepada penjana solar categori individu bersama institusi  non-profit  ( agama, ngo dsbnya ).

3.Tuan R.Sivarasa [Subang] meminta Perdana Menteri/ Menteri  Pengangkutan menyatakan sebab kita membuat pengumuman pengesahan serpihan-serpihan yang ditemui di Pulau Reunion sebagai sebahagian pesawat MH370  sebelum apa-apa pengesahan  daripada pakar-pakar syarikat  Boeing di Peranchis dan negara-negara lain.

4.Tuan R.Sivarasa [Subang] meminta Menteri Perushaan Perladangan dan Komoditi menyatakan sebab pihak FELDA membantah dan menghalang pengeluaran lesen menjual kelapa sawit oleh Lembaga Kelapa Sawit Malaysia kepada peneroka-peneroka FELDA yang sudah selesai semua hutang dan mendapat hakmilik tanah mereka.

5.Tuan R.Sivarasa [ Subang ] meminta Menteri Luar Negeri menyatakan samada Malaysia akan mendesak Sri Lanka menghormati dan melaksanakan sepenuhnya syor-syor Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Hak-Asasi Bangsa-Bangsa Bersatu termasuk penubuhan satu mahkamah istimewa hyrid ( special hybrid court) untuk membicarakan kes-kes jenayah perang yang dilakukan  dari tempoh 2002 ke 2011.

6. Tuan R.Sivarasa [ Subang ] meminta Perdana Menteri menyatakan pandangan tentang pendedahan bahawa agensi-agensi kerajaan Malaysia termasuk Jabatan Perdana Menteri telah membeli spyware  bernama Remote Control System (RCS) melalui syarikat tempatan di Shah Alam, Selangor, bernama Miliserve Technology daripada pembuat spyware bernama Hacker Team di Milan, Italy, dan telah menggunanya untuk mengintip beberapa rakyat Malaysia.

7. Tuan R.Sivarasa [Subang[ meminta Perdana Menteri menyatakan rasional pemerintah menamatkan perkhidmatan Tan Sri Gani Patail sebagai Peguam Negara secara tergesa-gesa pada 27 Julai 2015 sedangkan beliau sememangnya akan bersara pada 6 Oktober 2015.

8.Tuan R.Sivarasa [Subang] meminta Perdana Menteri menyatakan apakah harta pusaka yang diwarisi oleh beliau yang dirujuk dalam kenyataan Jabatan Perdana Menteri kepada New York Times yang disebut dalam rencana bertajuk ” Jho Low, Well Connected in Malaysia, Has an Appetite for New York ” bertarikh 8hb Februari 2015.

9.Tuan R.Sivarasa [Subang] meminta  Perdana Menteri menyatakan samada beliau telah dihubungi oleh wakil-wakil kerajaan Amerika Syarikat berkaitan dengan siasatan ”Grand Jury” di sana dalam tuduhah-tuduhan amalan rasuah yang membabitkan Perdana Menteri sendiri dan dua orang lagi, Riza Aziz dan Jho Low;

10.Tuan R.Sivarasa [ Subang ] meminta Perdana Menteri menyatakan punca “dana keluarga” atau “family wealth” yang dikatakan digunakan oleh anak tiri beliau Riza Aziz untuk membeli hartanah mewah di New York dan Beverley Hills bernilai tidak kurang daripada 60 juta USD dan juga untuk melabur beberapa ratus juta USD dalam industri filem di US. 

Soalan Jawab Bertulis
1. Tuan R.Sivarasa [Subang] meminta Perdana Menteri dan/atau Menteri Dalam Negeri menyatakan
a) untuk 12 inkues yang telah diselesaikan untuk kematian dalam tahanan polis 2009 sehingga September 2015 ( rujuk jawapan mesyuarat ketiga 2014 rujukan 7318 soalan 516, tiada tarikh),  keputusan dalam setiap kes dan samaada keputusan telah kenalpasti perlakuan jenayah dalam insiden kematian dan sekiranya ada, siapa
b) untuk 15 kes di mana magistret memutuskan tiada inkues diperlukan, senaraikan setiap kes dengan alasan untuk keputusan Magistret.

2. Tuan R.Sivarasa [Subang] meminta Perdana Menteri dan/atau Menteri Dalam Negeri menyatakan:
a) untuk 23 kes kematian dalam tahanan polis 2009 sehingga 2014 ( rujuk jawapan mesyuarat ketiga 2014 rujukan 7318 soalan 516, tiada tarikh) yang telah dirujuk kepada DPP, senaraikan status dan keputusan DPP untuk setiap kes; 
b) untuk 20 kes yang masih dalam siasatan, senaraikan setiap kes and menyatakan status siasatan kes tersebut.
c) untuk 6 kes yang dirujuk kepada Magistret, senaraikan setiap kes dan menyatakan apa maksud ” rujuk kepada Magistret” dan apakah hasilnya.

3.Tuan R.Sivarasa [Subang] meminta Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar menyatakan jumlah gunatanah hutan yang telah ditukar kepada tanah perladangan di setiap negeri bagi sepuluh tahun yang lepas.

4.Tuan R.Sivarasa [Subang] meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan jumlah terkini tahanan-tahanan Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-langkah Khas) (SOSMA) samada yang didakwa ataupun tidak, mengikut pecahan warganegara, negeri asal, bangsa, jantina, umur, pertuduhan, tempoh ditahan dan tempat mereka ditahan sejak SOSMA diwartakan pada 22 Jun 2012 sehingga ke 30hb September 2015.

5.Tuan R.Sivarasa [ Subang ] meminta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyatakan prestasi pengurangan kadar air tidak berhasil (NRW) di setiap negeri bagi tahun 2008 hingga 2014

Wednesday, September 23, 2015

Sunday, August 23, 2015

Kenyataan Media Bersama

Seruan kepada Ahli-Ahli Parlimen dari semua parti untuk bersatu dalam undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri untuk menyelamatkan Malaysia.

Kenyataan Media Ahli-Ahli Parlimen KEADILAN bertarikh 23.8.2015

 

Kami, sebagai ahli-ahli Parlimen, adalah amat risau dengan tindakan-tindakan yang diambil kebelakangan ini untuk melemahkan demokrasi, kedaulatan undang-undang dan urus tadbir baik kerajaan (good governance) di negara kita, khususnya, cara bagaimana institusi-insitusi awam kita telah diserang dan diperalatkan untuk melindungi Perdana Menteri dari disiasat mengenai penglibatan beliau dalam skandal kewangan 1MDB, termasuk RM2.6bil yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun bank peribadi Perdana Menteri.

Tindakan-tindakan di atas dan ketiadaan langsung ketelusan dan akauntabiliti dari pihak Perdana Menteri untuk menjelaskan sepenuhnya skandal kewangan 1MDB telah menggoyahkan keyakinan pelabur, memberi kesan negatif kepada Ringgit dan ekonomi secara keseluruhan, dan ini telah menyebabkan kesusahan kewangan kepada rakyat Malaysia.

Kami yakin bahawa jika penumpuan kuasa di tangan satu individu terus dibiarkan dan tidak dengan cepatnya dikembalikan kepada rakyat, Malaysia akan segera menuju ke arah menjadi satu negara diktator yang gagal.

Sebagai Ahli Parlimen, kita berkewajipan untuk mewakili kehendak dan suara rakyat, dalam menyokong penyingkiran Dato Seri Najib Razak sebagai Perdana Menteri dalam undi tidak percaya demi negara kita, untuk memulihkan demokrasi dan integriti moral dan kebebasan institusi awam kita.

Kami akan bekerjasama dengan semua Ahli Parlimen tanpa mengira parti mereka untuk menyokong undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri atas empat syarat luas berikut:

1. Untuk segera membentuk kerajaan peralihan berdasarkan perkongsian kuasa antara pembangkang dan Barisan Nasional;

2. Kerajaan peralihan akan memulakan pembaharuan segera bagi memastikan pilihan raya yang bebas dan adil, media yang bebas, memperkukuh sistem demokrasi berparlimen, serta membentuk satu jawatankuasa ekonomi kecemasan untuk menangani kebimbangan Ringgit yang semakin lemah, GST, peningkatan kos hidup dan membasmi kroni kapitalisme;

3. Kerajaan peralihan hendaklah juga dengan segera menubuhkan Suruhanjaya Diraja yang bebas untuk membuat cadangan bagi memastikan bahawa Perjanjian Malaysia 1963 harus dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya.

4. Kerajaan peralihan akan memanggil pilihan raya umum dalam dua tahun selepas pembentukan kerajaan peralihan untuk menamatkan kerajaan peralihan tersebut.

 

Tandatangan:

 

1. YB Nurul Izzah (Lembah Pantai), 2. YB Rafizi Ramli (Pandan), 3. YB Tian Chua (Batu) 4. YB Sivarasa Rasiah (Subang), 5. YB Zuraida Kamaruddin (Ampang), 6. YB Lee Boon Chye (Gopeng), 7. YB Datuk Johari Abdul (Sungai Petani), 8. YB Darell Leiking (Penampang), 9. YB Fuziah Salleh (Kuantan), 10. YB Sim Tze Tzin (Bayan Baru), 11. YB Dato Dr Tan Kee Kwong (Wangsa Maju), 12. YB Mohd Imran Bin Abdul Hamid (Lumut), 13. YB Wong Chen (Kelana Jaya), 14. YB William Leong (Selayang) 15. YB Dato Fauzi Abdul Rahman (Indera Mahkota) 16. YB Dr Michael Teo Yu Keng (Miri) 17. YB Dr Azman Ismail (Kuala Kedah) 18. YB Manivanan Gowin (Kapar), 19. YB Hee Loy Sian (Petaling Jaya Selatan), 20. YB Gooi Hsiao Leung (Alor Setar).

Joint Media Statement

Call on MPs from all divide to unite in a vote of no-confidence against Prime Minister to save Malaysia.

Press Statement by KEADILAN MPs dated 23.8.2015

We, as Members of Parliament, are extremely alarmed by recent actions taken to undermine democracy, the rule of law and good governance in our country, in particular, the manner in which our public institutions have been subverted and used to shield the Prime Minister from being investigated concerning his involvement in the 1MDB financial scandal, including the alleged RM2.6bil which was deposited into the Prime Minister’s personal bank accounts.

The above actions and the total lack of transparency and accountability on the part of the Prime Minister to fully explain the 1MDB financial scandal has shaken investors’ confidence, negatively impacted the Ringgit and the overall economy, causing financial hardship to the people of Malaysia. 

We are convinced that if the concentration of power in the hands of one individual continues unchecked and not quickly reversed, Malaysia will be pushed towards becoming a dictatorship and a failed state.

As Members of Parliament, we are duty bound to represent the will and voice of the people, in supporting the removal of Dato Seri Najib Razak as Prime Minister in a vote of no-confidence for the sake of our nation, in order to restore democracy and the moral integrity and independence of our public institutions.

We will work with all Members of Parliament irrespective of their party to support a no-confidence vote against the Prime Minister upon the following four broad terms:  

1.             To immediately form a transition government based on power sharing between the Opposition and the Barisan Nasional;

 

2.             The transition government shall initiate immediate reforms to ensure free and fair elections, free media, strengthen our system of parliamentary democracy, as well as forming an emergency economic committee to address concerns on the weakening Ringgit, GST, increasing living costs and eradicating crony capitalism;

 

3.             The transition government shall immediately establish an independent royal commission to make recommendations to ensure that the Malaysia Agreement 1963 shall be honored and be implemented to its fullest effect;

 

4.             The transition government shall call for a general election to be held within two years after its formation to retire the transition government.

Signatories:

1. YB Nurul Izzah (Lembah Pantai), 2. YB Rafizi Ramli (Pandan), 3. YB Tian Chua (Batu) 4. YB Sivarasa Rasiah (Subang), 5. YB Zuraida Kamaruddin (Ampang), 6. YB Lee Boon Chye (Gopeng), 7. YB Datuk Johari Abdul (Sungai Petani), 8. YB Darell Leiking (Penampang), 9. YB Fuziah Salleh (Kuantan), 10. YB Sim Tze Tzin (Bayan Baru), 11. YB Dato Dr Tan Kee Kwong (Wangsa Maju), 12. YB Mohd Imran Bin Abdul Hamid (Lumut), 13. YB Wong Chen (Kelana Jaya), 14. YB William Leong (Selayang) 15. YB Dato Fauzi Abdul Rahman (Indera Mahkota) 16. YB Dr Michael Teo Yu Keng (Miri) 17. YB Dr Azman Ismail (Kuala Kedah) 18. YB Manivanan Gowin (Kapar), 19. YB Hee Loy Sian (Petaling Jaya Selatan), 20. YB Gooi Hsiao Leung (Alor Setar).

Friday, August 7, 2015

Jemputan Rumah Terbuka

Kenyataan Anwar Ibrahim

KENYATAAN MEDIA DS ANWAR IBRAHIM - Jangan musnahkan integriti institusi kita

Saya sempat bertemu Datuk Seri Anwar Ibrahim di Penjara Sg Buloh baru-baru ini dan beliau telah mengarahkan supaya kenyataan beliau seperti berikut disebarkan.

“Saya menggesa Perdana Menteri Dato’ Sri Najib untuk menghentikan segala tindakan mengganggu dan mengancam pegawai-pegawai siasatan agensi kawal selia negara. Saya merujuk secara khusus bagaimana anggota PDRM diguna untuk menangkap, menyoal siasat malah juga mereman anggota-anggota Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), termasuk mereka yang terlibat di dalam siasatan bagaimana RM 42 juta wang rakyat melalui SRC International dimasukkan ke akaun peribadi DS Najib di AmBank.

Terdapat juga tanda-tanda bahawa Bank Negara, yang merupakan institusi kawal selia yang teramat penting, juga sedang diancam. Amatlah mustahak bagi negara dan keadaan ekonomi agar Bank Negara terus dilihat sebagai sebuah badan yang bebas, profesional dan berintegriti. Bank Negara wajib dibenarkan menjalankan tugas-tugas tanpa kekangan terutama di dalam aspek pengesanan dan pencegahan pengubahan dan aliran wang haram. Jika Bank Negara dilihat cuai dan tidak cekap menjalankan tugas akibat gangguan politik, maka ekonomi negara akan mengalami kesan yang amat serius.

Rakyat Malaysia perlu bersatu dalam memberi sokongan terhadap SPRM dan Bank Negara untuk menjamin institusi-institusi ini selamat dari gangguan politik.

Saya menggesa agar semua rakyat Malaysia, Ahli-Ahli Parlimen dari semua parti, NGO dan masyarakat sivil mengetepikan perbezaan dan bersatu untuk menyelamatkan negara kita dari krisis politik dan ekonomi yang melanda kita sekarang.”

Sivarasa Rasiah

Anggota Majlis Pimpinan Pusat dan Biro Politik KEADILAN

Ahli Parlimen Subang

7 Ogos 2015